Delfinariu

Delfinariu

                 

       Reprezentaţii Delfinariu:
Luni - Vineri: 1000; 1300; 1600
Sâmbătă - Duminică: 1000; 1300; 1600 ; 1800
         Delfinariul din Constanţa şi-a început activitatea la 1 iunie 1972, constituind prima formă muzeistică de acest gen din ţară şi prima din sud-estul Europei la acea dată. În amfiteatrul cu piscină şi în bazinul acoperit, se organizează demonstraţii cu delfini şi lei de mare.

       În Marea Neagră trăiesc trei subspecii de delfini, şi anume: marsuinul, delfinul comun şi afalinul.Delfinariul Constanţa a găzduit în bazinele sale toate cele trei specii de delfin din Marea Neagră. Primii au fost marsuinii (Phocoena phocoena relicta) şi delfinii comuni (Delphinus delphis ponticus), iar în urmă cu aproape 20 de ani au fost aduşi şi afalinii sau delfinii mari cum mai este numită specia Tursiops truncatus ponticus, din care făcea parte şi Mark, veteranul şi totodată vedetă a Delfinariului până în 2009.

          Din 1995, Delfinariul obţine doua exemplare de leu de mare sud-american (Otaria byronia) John şi Lorry, originare de pe coastele Americii de Sud.
         Recent, în 2010, delfinariul a achiziţionat 3 exemplare tinere de afalin (Tursiops truncatus)provenite de la Aquarium Beijing, instituție colaboratoare.Cele 3 exemplare, un mascul şi două female, au fost antrenate în primele două luni după sosire, de o echipă mixtă româno-chineză.
                    În prezent programul lor este urmărit şi
diversificat continuu de o echipă română de antrenori, în majoritate cu studii superioare.Prin expoziţiile pe care le realizează, prin ghidajele şi activităţile de educaţie ecologică pe care le desfăşoară, biologii-muzeografi încearcă să împartă cu vizitatorii o parte a cunoştinţelor acumulate în urma orelor de studiu şi a participării la sesiunile de lucru cu delfinii şi leii de mare.Organizarea de simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice cu specialişti din ţară şi din străinătate contribuie la menţinerea actuală a nivelului de cunoştiinţe în domeniu. Diversele acţiuni consacrate deja: Zilei Mării Negre, Săptămâna Delfinului şi altele sunt realizate în parteneriat cu şcoli, licee, O.N.G.-uri şi reprezentanţi ai mass-media, pentru o mai bună conştientizare a aspectelor de conservare şi protecţie a mediului. Numeroasele expoziţii tematice, dioramele şi alte forme muzeistice de excepţie sunt permanent în atenţia specialiştilor noştri. sursa: delfinariu.ro